Press information


Klar Kinelis

Klar Kinelis (real name Karl Kennelis, 1981) - behind the alter ego, stands a musician & live performer, who specializes in improvised live acts played on hardware synthesizers and sound effects only. Since the end of 2016, he explores deep sounds in a niche between underground club patterns and melodic electronic avant-garde, combined in search for the perfect vibe. Between 2001-2010 affiliated with the independent & improvised scene. currently gathered around Lado ABC label. From 2015 affiliated with an underground electronic scene in Warsaw primarily focused on live synthesizer acts.

In 2015 Karl Kennelis returned to making music after a 5-year break, re-discovering it thanks to a fascination with works of electronic pioneers Terry Riley, experimental approach of Daphne Oram, Milton Babbit, Pierre Shaeffer, Karl Stockhausen, Edvard Varese. This inspiration, combined with witnessing the era of electronic music renaissance, led him to the creation of new musical projects, including Klar Kinelis (solo), Love Act (with Van Dooz) and Improwizards (with DJ Herfurt).

Please get in touch with me via klarkinelis@gmail.com for the guest list, interviews, or promo copies.

www.klarkinelis.com
www.facebook.com/klarkinelis


INFORMACJA PRASOWA

Klar Kinelis (prawdziwe imię Karl Kennelis, 1981) - Za alter ego stoi muzyk i performer, który specjalizuje się w improwizacjach granych na żywo wyłącznie na syntezatorach i efektach dźwiękowych. Od końca 2016 odkrywa głębokie brzmienia w niszy pomiędzy undergroundowymi klubowymi rytmami i melodyjną awangardą elektroniczną, poszukując idealnego klimatu. W latach 2001-2010 związany z niezależną i improwizowaną sceną, obecnie zgromadzonej wokół wytwórni Lado ABC. Od 2015 roku związany z niezależną sceną elektroniczną w Warszawie, skupionej głównie na live actach.

W 2015 roku Karl Kennelis powrócił do tworzenia muzyki po 5-letniej przerwie, odkrywając ją ponownie dzięki fascynacji twórczością pionierów elektronicznych takich jak Terry Riley, eksperymentalnego podejścia Daphne Oram, Miltona Babbita, Pierre'a Shaeffera, Karla Stockhausena i Edvarda Varese. Te inspiracje połączone z osobistym doświadczeniem epoki renesansu muzyki elektronicznej, doprowadziła go do stworzenia nowych projektów muzycznych, w tym solowego Klar Kinelis, Love Act (z Van Dooz) i Improwizards (z DJ Herfurtem).

Skontaktuj się za pośrednictwem klarkinelis@gmail.com w sprawie wywiadów, listy gości lub otrzymania kopii promocyjnej.

www.klarkinelis.com
www.facebook.com/klarkinelis


PRINTER FRIENDLY VERSION