Press information


Klar Kinelis

Klar Kinelis (Karl Kennelis, 1981). Behind the alter ego, stands a musician, pianist & live performer, who specializes in improvised live acts played on hardware synthesizers and sound effects. Between 2001-2010 affiliated with the independent & improvised scene. currently gathered around Lado ABC label. From 2015 affiliated with an underground electronic scene in Warsaw primarily focused on live synthesizer acts. Since the end of 2016, he explores deep sounds in a niche between underground club patterns and melodic electronic avant-garde, combined in search of the perfect vibe.

From 2015, thanks to the fascination with the work of electronic pioneers such as Terry Riley, Krzysztof Knittel, the experimental approach of Eugeniusz Rudnik, Daphne Oram, the academic grind of Pierre Shaeffer, Karl Stockhausen, Kennelis discovered and appreciated electronic music as an area of infinite potential. These inspirations, combined with the personal experience of the early era and renaissance of electronic music, led him to the fascination with modern electronic instruments and music technologies. This resulted in the creation of music projects such as solo Klar Kinelis, Love Act with Małgorzata Van Dooz and Improwizards with DJ Herfurt.

Please get in touch with me via klarkinelis@gmail.com for the guest list, interviews, or promo copies.

www.klarkinelis.com
www.facebook.com/klarkinelis


INFORMACJA PRASOWA

Klar Kinelis, (Karl Kennelis, ur. 1981). Za alter ego stoi muzyk grający na klawiszach i performer, który specjalizuje się w graniu na żywo improwizacji na syntezatorach i efektach dźwiękowych. W latach 2001-2010 związany z niezależną i improwizowaną sceną, obecnie skupionej wokół wytwórni Lado ABC. Od 2015 roku związany z niezależną sceną elektroniczną w Warszawie, skupionej głównie na graniu muzyki na żywo (live act). Od końca 2016 odkrywa elektroniczne brzmienia w niszy pomiędzy undergroundowymi klubowymi rytmami i melodyjną awangardą elektroniczną, poszukując idealnego klimatu.

Od 2015 roku, dzięki fascynacji twórczością pionierów elektronicznych takich jak Terry Riley, Krzysztof Knittel, eksperymentalnego podejścia Eugeniusza Rudnika, Daphne Oram, akademickiego szlifu Pierre'a Shaeffera, Karla Stockhausena, Kennelis odkrył i docenił na nowo muzykę elektroniczną, jako obszar o nieskończonym potencjale. Te inspiracje, połączone z osobistym doświadczeniem epoki narodzin i renesansu muzyki elektronicznej, doprowadziła go do fascynacji nowoczesnymi elektronicznymi instrumentami i muzycznymi technologiami. To zaowocowało stworzeniem projektów muzycznych takich jak solowy Klar Kinelis, Love Act z Małgorzatą Van Dooz i Improwizards z DJ Herfurtem.

Skontaktuj się za pośrednictwem klarkinelis@gmail.com w sprawie wywiadów, listy gości lub otrzymania kopii promocyjnej.

www.klarkinelis.com
www.facebook.com/klarkinelis


PRINTER FRIENDLY VERSION